Lysporte

Ligesom portene til midtbyen bliver markeret i belægningen, foreslås disse indgange også markeret med en lysport, der består af fire Avenue Deco-lamper placeret på hver sin side af vejen relativt tæt. Markeringen vil om aftenen fremstå som en indgang af lys, og om dagen vil belysningsmasterne være et urbant element, som markerer overgangen mellem mere spredt bebyggelse og den tætte bykerne.

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

Belysningsport Fredericia
Belysningsport Fredericia