Forhold til anden planlægning

Tønder Midtbyplan er et idékatalog til midtbyens fremtidige udvikling  et katalog, der viser et overordnet koncept for midtbyen samt konkrete projektforslag i en række nedslagspunkter.

Midtbyplanen tager udgangspunkt i og forholder sig til kommunens øvrige planer og strategier  og den overordnede vision om, at Tønder Kommune skal blive et endnu bedre sted at bo, arbejde, leve og opleve.

Kommuneplanstrategi 200-2021

Kommuneplan 2009-2021

Lokalplaner i midtbyen

Trafikplan for Tønder by

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.