Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Forhold til anden planlægning Kommuneplanstrategi 2009-2021

Kommuneplanstrategi 2009-2021

Tønder Midtbyplan ligger i direkte forlængelse af Kommuneplanstrategi 2009-2021. Visionen for planstrategien er, at Tønder Kommune skal blive et endnu bedre sted at bo, arbejde, leve og opleve. Formålet med Tønder Midtbyplan er netop at skabe en godt bymiljø både for turister og byens borgere, hvor midtbyen kan 'udvides' og rumme mange mennesker og funktioner ved særlige lejligheder, men også være en velfungerende by i hverdagene.

I planstrategien står derudover, at Tønder skal udvikle sig som et stærkt egnscenter, og at det ønskes, at boligerne i det velbevarede købstadsmiljø fastholdes og understøttes. Det kan ske gennem bevaring og fortsat renovering af gader og torve. Med midtbyplanen ønskes netop at styrke Tønder by ved at sætte fokus på renovering af pladser, stræder og vigtige forbindelser.

Et andet vigtigt element i planstrategien er fokus på sundhed og forbindelsen til naturen. Med midtbyplanen ønskes skabt gode forbindelser både internt i midtbyen og ud til marsken. Med midtbyplanen sikres, at borgere og turister kan færdes i et sammenhængende stinet både til fods og på cykel, hvor man bliver ledt ind til byens fine gågade med ankomstpladser.

Kommunen ønsker med planstrategien af formidle kulturarven højt. Med midtbyplanen skitseres et spejlbassin på Skibbroen. Hermed ønskes at formidle byens historie på dette sted, hvor der engang har været havn. Generelt har der været fokus på Tønder bys atmosfære og historie med udarbejdelsen af midtbyplanen.

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Links

kommuneplanstrategi.pdf (3.1 MB)