Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Forhold til anden planlægning Lokalplaner i midtbyen

Lokalplaner i midtbyen

Tønder midtbyplan omhandler et areal som er omfattet af syvlokalplaner og en byplanvedtægt. Store dele af den centrale bydel er omfattet af lokalplan nr. 8.46 udarbejdet i 1998. Lokalplanen udpeger bevaringsværdige bygninger og inddeler området i mindre karréer, som beskriver eksisterende og fremtidige forhold. Lokalplanen er med til at bevare et levende bymiljø med aktive facader i stueetagen, samt at nyt byggeri tilpasses eksisterende bygninger. Lokalplanen har været et rigitg godt arbejdsredskab for Tønder Kommune til at sikre den historiske bebyggelse i bymidten.

Link til lokalplaner inden for midtbyplanens afgrænsning ses nedenfor. Link til øvrige lokalplaner i Tønder findes til højre på denne side.

Lokalplan 8.40 - Boliger i Vidågade: 20_1222032_approved_1252136365808.pdf

Lokalplan 8.46 - Midtbyen: 20_1222501_approved_1252142137973.pdf

Lokalplan 8.99 - Busstation: 20_1222037_approved_1252136370355.pdf

Lokalplan 9.51 - Stationsområdet: 20_1222500_approved_1252142137035.pdf

Lokalplan 9.56 - Tønder Rådhus: 20_1222031_approved_1252136365058.pdf

Lokalplan 9.73 - Tønder Slot: 20_1222026_approved_1252136360777.pdf

Byplanvedtægt 8 - Stadion/Anlægget: 20_1177021_approved_1243239461880.pdf

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Links

Lokalplaner Tønder