Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Forhold til anden planlægning Trafikplan for Tønder by

Trafikplan for Tønder by

Tønder Kommune har i 2009 udarbejdet Trafikplan for Tønder by, der definerer den fremtidige udformning af vej- og stinettet samt beskriver de fysiske ændringer, der skal ske, således at vejnettet er forberedt for den fremtidige trafik.

Tønder Midtbyplan har taget udgangspunkt i trafikplanen og de igangværende vejprojekter for eksempelvis delområderne Port Nord og Port Vest.

Derudover har midtbyplanen inddraget planerne om at lukke Vidågade for gennemkørende trafik ca. midt på sydvest for Delasvej. Lukningen skal udformes, så redningskøretøjer og cyklister kan passere.

Link til trafikplanen findes til højre på denne side.

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Links

Trafikplan for Tønder by 2009