Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Forside Planens opbygning

Planens opbygning

Vision

Tønder Midtbyplan introducerer en overordnet vision for midtbyens fremtidige udvikling.

Temaer

Hertil beskrives en række temaer, der skal gøres sig gældende for midtbyens udvikling.

Delområder

Derudover peges der på en række delområder med forslag til konkrete projekter, der kan være medvirkende til at realisere visionen. Projekterne beskrives med principper, skitser og inspirationsbilleder. Det er vigtigt at understrege, at tegningsmaterialet i denne midtbyplan skal betragtes som et debatoplæg, der beskriver, hvordan de overordnede strukturer for udviklingen kan se ud. De er således ikke udtryk for færdige løsninger. Skitserne skal ses som ideoplæg, der skal viderebearbejdes i det efterfølgende arbejde med mere detaljeret planlægning og realisering.

Planen beskriver projektforslag og idéer for primært kommunaltejede ejendomme. I få tilfælde berører planen forslag, der berører privatejede ejendomme, og som forudsætter grundejernes accept og myndighedernes godkendelse.

Design

Midtbyplanen rummer ligeledes retningslinjer for brug af design i Tønder Midtby, så der sikres en lige linje mellem byrummene og det valgte inventar.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.