Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Forside Proces

Proces

Tønder Kommune har valgt en proces for udarbejdelsen af Tønder Midtbyplan, der tager udgangspunkt i en tredelt borger- og interessentinddragelse.

Tønder midtby har helt åbenlyse og særlige styrker, kvaliteter, værdier og karakteristika, som er afgørende for byens identitet. Processen er tilrettelagt med henblik på at sikre, at den nye midtbyplan netop tager udgangspunkt i disse styrker, og at disse har en understøttende, kvalificerende og inspirerende rolle igennem hele forløbet.


Diagram over processens milepæle og faser 

 

De tre inddragelsesniveauer er :

Et inputniveau:
På inputniveauet inddrages byens borgere, brugere og institutioner samt kommunens forvaltninger og politikere. 

Derudover består inputniveauet af en udpeget følgegruppe, der er sammensat af repræsentanter fra borgergruppen omkring Skibbroen, repræsentanter fra handelsstandsforeningen, kulturinstitutioner, midtbyens foreningsliv, museet, skole og instutioner mv. samt repræsentanter fra Tønder Kommune.

Inputniveauet forsyner projektniveauet med resultater fra følgegruppe og borgerworkshop.

Et projektniveau:
Projektniveauet består af rådgivere og repræsentanter fra kommunens forvaltninger, der i tæt samarbejde har udarbejdet midtbyplanen.

Projektniveauet bearbejder inputmaterialet og sikrer sammenhængen mellem processens enkelte faser samt tilrettelæggelsen af dem.

Et beslutningsniveau:
Beslutningsniveauet består af en styregruppe bestående af udvalgte forvaltnings- og fagchefer.

Beslutningsniveauet godkender det materiale, som projektniveauet løbende præsenterer for dem.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.