Følgegruppemøde

Som en del af den inddragende proces omkring udarbejdelsen af Tønder Midtbyplan blev der udpeget en følgegruppe bestående af interessenter og ildsjæle med virke i og omkring midtbyen.

I starten af processen  19. juni 2012  blev der afholdt et følgegruppemøde med det formål at skabe fælles forståelse for midtbyplanen og indlede en kvalificeret og bred dialog om midtbyens udviklingsforudsætning samt fastlægge nogle Tønder-parametre, der har fungeret som et løbende kvalificeringsredskab gennem hele processen

På følgegruppemødet blev deltagerne præsenteret for en overordnet analyse af Tønder Midtby, de udpegede Tønder-parametre, en række temaer for midtbyplanens delområder samt en analyse af Delområde 1  Skibbroen, Jomfrustien og "Rådhuspladsen".

Derefter blev de ca. 15 deltagere inddelt i tre grupper, der skulle på gåtur til delområde 1, hvor de skulle kvalificere analyserne og svare på en række spørgsmål inden for de førnævnte temaer.

Deltagerne fremlagde herefter deres tanker og idéer om Skibbroen, Jomfrustien og pladsen ved Rådhuset i plenum.

Nedenfor ses en række af deltagernes generelle betragtninger fra følgegruppemødet:

 • "Et nyt byrum omkring Skibbroen skal være for alle!"
 • "Vandet på Skibbroen må ikke blive for 'småt' og kan med fordel placeres
  i forbindelse med et cafémiljø på Skibbroen. Eksempelvis som et langt bassin
  med et vandspejl/-bassin i en del af gadens nuværende forløb – et vandspejl,
  der fremstår tydeligt i bybilledet, og som kan 'indtages' af børn og voksne"
 • "Vand tiltrækker lokale og turister og kan fortælle byens historie"
 • "Gangsti mellem festivalparkering, over Kongevej og ind til gågaden skal markeres"
 • "Der er problemer med tung trafik i gaderne omkring Gråbrødrevej og
  Spikergade"
 • "Parkering til midtbyen kan foregå ved festivalpladsen eller den gamle Fakta-grund"
 • "Der kan med fordel åbnes op til Bachmanns Have"

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

Følgegruppemøde
Følgegruppemøde