Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Forside Vision

Vision

Tønder Midtby skal være Grænselandets foretrukne handelsby med attraktioner og oplevelser, der tiltrækker både eksisterende og nye borgere samt turister og besøgende. Tønder skal udvikles for fremtiden, men med stor respekt for de historiske spor og overleveringer.

Rent konkret betyder det, at den historiske struktur med veje, sammenhængende bebyggelse, bevaringsværdige bygninger, byrum og de særlige matrikler (stavne) skal bevares, da en ændring af disse forhold kan være vanskelige at få genskabt.

Det betyder så, at de områder, der kan ændres, er de områder, der vil kunne genskabes i deres oprindelige udseende. Med visionen og midtbyplanen ønskes en smidig by med gode rammer for oplevelser og optimale forbindelser mellem de forskellige attraktioner i midtbyen. Derfor er det primært de eksisterende byrum (rummene imellem husene), der er behandlet i Tønder Midtbyplan.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.