Øvrige planer

Tønder Midtbyplan vil ikke være den eneste plan for udviklingen af midtbyen. Midtbyplanen understøttes af andre planer.

Midtbyplanen anviser vision og overordnede retningslinier for midtbyens udvikling og fokusområder. Derudover udpeger den en række delområder, hvor der gives eksempler på indretning af byrummene. Midtbyplanen skal understøttes af konkret planlægning for de i planen nævnte delområder samt nye projektforslag, der med tiden vil dukke op.

Af vedtagne projekter kan nævnes:

  • Tilbygning til Tønder Rådhus  arkitektkonkurrence
   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Links