Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Temaer Det grønne og det blå

Det grønne og det blå

Tønder er kendetegnet ved nærheden til marsken, sine grønne områder og naturligvis Vidåen. Byen vender ryggen til Vidåen, der ligger i overgangen mellem byen og marsken, hvorimod det mindre vandløb Skt. Laurentis løber igennem centrum. Grønne åndehuller i byerne spiller en stor rolle for borgernes velfærd og for det indtryk, en by efterlader hos sine besøgende.

 
Temakort over de grønne og blå indsatser
 

Tønder midtbys grønne og blå struktur kan ses som en ring, der indkapsler den centrale by. Til den blå/grønne ring, der består af Vidåen og åforløbet Skt. Laurentis, knytter sig flere grønne lommer bestående af området omkring Tønder Museum, porten til marsken, Stadionområdet med campingpladsen, Anlægget, jernbanetracéet og kilen langs Kongevej samt boldbanerne ved Tønder Kommuneskole og Gymnasiet (se diagram til højre på siden).

For at denne ring sluttes, er der to steder i byen, hvor de grønne og blå elementer bør integreres i byrummet. 

Østergade

I den nordlige ende af Østergade foreslåes ringen sluttet ved at tilføje træer og/eller anden beplantning til gaderummet  fra den grønne kile til Vidågade, forbi Tønder Musikskole og Medborgerhuset. Via en sti føres man derfra forbi krolfbanen og ned til en ny bro over Vidåen.

Fra Borgerparken til Amtsmandshaven har Skt. Laurantis-vandløbet langs Kongevejen og Borgerparken karakter af en kanal og løber i en flisebelagt rende. Derefter er den rørlagt fra Borgerhaven og sydover. Den rørlagte del løber i dag under veje og bygninger, hvorfor en decideret åbning af vandløbet på denne strækning vil medføre store udgifter.

Midtbyplanen foreslår en en symbolsk åbning af vandløbet illustreret ved et forløb af vand i byrummene fra Borgerhaven, over Skibbroen til Amtsmandshaven og dennes møde med Vidåen. Denne strækning illustrerer ikke Skt. Laurentis' oprindelig forløb, men skal medvirke til at afslutte den blå-grønne ring, skabe sammenhæng mellem byens grønne områder og ikke mindst tilføje mere kvalitet og flere oplevelser for børn og voksne til byrummene.

Porten til marsken

Et centralt og meget vigtigt sted i den blå-grønne ring er stedet, hvor Vidåen slår et knæk, og der er frit udsyn til marsklandskabet. Denne naturoplevelse fås ingen andre steder i Danmark, så dette sted bør styrkes, så det bliver et oplagt turistmål i byen.

Der foreslås en åbning af Rådhuspladsen ud mod Vidåen ved at etablere en ensartet belægning, der strækker sig fra museet til mødet med Vidåen. Som huller skåret ud i belægningen på pladsen ligger nogle marskbede, der indeholder karakteristiske græsser og blomster fra marsken, og som skal fortælle historien om nærheden til netop denne.

Den grønne rute

Sammen med en grøn rute rundt i midtbyen er det hensigten at sikre, at den grønne struktur bedre kan fornemmes i byens rum.

 
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

Grøn og blå diagram
Grøn og blå diagram

eksempel
eksempel

 

Mølledammen
Mølledammen

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel