Parkering

Midtbyplanen skitserer et nyt byrumsforløb fra Skibbroen over Jomfrustien til Rådhuspladsen (læs mere her). Denne skitse medfører en fjernelse af ca. 35 p-pladser på Skibbroen.

Midtbyplanen peger derfor på etablering af nye p-pladser på Den Gule Plads (tidligere Den Røde Plads  udvidelse af eksisterende p-areal med ca. 7 p-pladser) samt udvidelse af den eksisterende parkering på Kongevej 16. Grunden rummer en tom butik, der foreslåes nedrevet til fordel for et nyt parkeringsområde. Området ligger i umiddelbar nærhed til gågaden og med gode tilkørselsforhold fra Kongevej. En omformning af denne parkeringsplads kunne med fordel rumme flere funktioner som f.eks. optegnede baner til basket, volleyball eller lignende og blive et møde- og aktivitetssted for unge. Området ligger tæt ved skoler, lige bag ved Borgerparken og på midtbyplanens foreslåede transportrute rundt i midtbyen.

I forbindelse med Tønder Festival, julemarked eller i turistsæsonen om sommeren, hvor der er mange mennesker i byen, er der etableret en aflastningsparkeringsplads øst for festivalpladsen. Midtbyplanen foreslår en opgradering af stiforbindelsen mellem festivalpladsen og Skibbroen ved at etablere ny belægning samt belysning, så denne parkeringsplads kan blive attraktiv for lokale, der arbejder i midtbyen og turister, der besøger byens mange tilbud (læs mere her).

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

Skilt
Skilt

 

Parkeringsplads
Parkeringsplads

 

Pakeringsplads
Parkeringsplads