Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Temaer Flow og parkering Porte

Porte

Den overordnede strategi for midtbyens trafikstruktur udpeger en række porte, hvor de de gennemgående forbindelser i midtbyen kobler sig på den primære adgangsvej Kongevej. Portene foreslås udformet med et ensartet udtryk, så de fremstår let genkendelige og understreger mødet med den historiske bykerne. Gågadens gule teglsten trækkes med ud i portenes fortove og pladsdannelser for at tydeliggøre retningen. Derudover indrettes de med ens byinventar: lamper, bænke, vejviser etc. Et andet kendetegn for portene er nogle grønne bede, der indeholder karakteristiske græsser og blomster fra marsken, som skal fortælle historien om nærheden til marsken helt ud til midtbyens afgræsning  bede man også vil møde i andre centrale byrum.


Kort over midtbyens porte
 

Port Vest

Port Øst

Port Nord

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

Port vest
Port vest

 

Port øst
Port øst

 

Port nord
Port nord