Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Temaer Delområder Design i Tønder Midtby Forhold til anden planlægning Øvrige planer Handleplan

Du er her: Home Tønder Midtbyplan Temaer Flow og parkering Vestergade og Vidågade

Vestergade og Vidågade

Det er i dag muligt at køre i dele af gågaden i Vestergade og Østergade. Dobbeltkrydset Vestergade/Jernbanegade og Vestergade/Kongevej er i Trafikplan for Tønder by 2008 udpeget som et problematisk kryds i forhold til god fremkommelighed og sikkerhed. Trafikplanen foreslår bl.a., at Vestergades vestlige del lukkes for trafik og gøres til gågade  et projekt som midtbyplanen søger at understøtte (læs mere her). Derudover foreslås det i trafikplanen, at Vidågade lukkes for gennemkørende trafik ca. midt på sydvest for Delasvej. Lukningen skal udformes, så redningskøretøjer og cyklister kan passere.

   

Planportal

Tilbage til Planportal


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

Tønder
Tønder

 

Tønder
Tønder