Forbindelser og stier

Tønder Midtbys forbindelser og stier er karakteriseret ved hyggelige gader, der ligger op til gågaden. Bevægelsesmønstrene har labyrintisk karakter og emmer af atmosfære pga. de gamle bygninger, smalle gader og brolagte belægninger.


Temakort over foreslåede forbindelser i Tønder Midtby
 

Gader og stræder

Det er vigtigt at skabe hyggelige stier og forbindelser mellem byens knudepunkter og attraktioner og især gøre opmærksom på, at disse forbindelser findes. Det kan evt. ske ved skiltning eller markeringer i belægningen. Derudover er det vigtigt, at man ved ankomsten til byen fra busholdeplads, station eller festivalplads umiddelbart kan se i hvilken retning, midtbyen ligger.

Ruter

Ved at etablere forskellige ruter i midtbyen er det hensigten at sikre et godt flow gennem byen for cyklister, muligheder for at komme rundt til og i byens grønne områder, til åerne og ud i marsken samt sikre gode og åbenlyse ruter mellem byens attraktioner.

Ruternes udformning og karakter vil variere alt efter hvilke byrum, de løber igennem - og samlet set skal de føre besøgende gennem midtbyens forskellige byområder, oplevelser og attraktioner.
  1. Transportruten
  2. Den grønne rute
  3. Sundhedsspor

Bevægelsesstationer

Langs ruterne udpeges særlige områder, hvor der vil være mulighed for ophold, bevægelse, social aktivitet el. lign. Der foreslås en række 'Opholds- og bevægelsesstationer', som i deres indretning og udformning skal opfordre borgerne til at balancere, klatre eller blot sidde på. Stationernes fysiske udtryk skal tilpasses det nærmiljø, de placeres i.

Flere steder i midtbyen opstilles vejviser, der viser hvilke ruter man kan vælge, deres længde og hvad man kan møde på vejene. På udvalgte steder ved portene foreslås digitale infotavler opstillet. Infotavlerne skal give overblik over midtbyens samlede tilbud og samtidig give ekstra info om det pågældende sted. Således vil man ved den nordligste port til byen ligeledes få information om, hvad der sker mod syd omkring porten til marsken samt eksempelvis information om butikkerne i gågaden.

Ved de større parkeringspladser i udkanten af midtbyen samt på Torvet kan der opstilles bycykler, som kan lette turen fra p-arealerne til midtbyen, samt give turister en sjov og anderledes måde, at opleve byen på.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Tønder Midtbyplan er politisk godkendt.


Billeder

Diagram
Diagram

 

biograf
biograf

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel

 

eksempel
eksempel